Thuê đồ Tuần Lộc Noel hở mặt

100,000

Cho thuê đồ Tuần Lộc Hóa trang Noel.

Số lượng: 10 nâu – 3 đỏ

Size: XXL 40kg – 80kg.

Màu hiện có: Đỏ và nâu.

 

Thuê đồ: 0909 71 79 77 - Đặt may: 0902 99 2220