Thuê đồ Tuần Lộc Noel hở mặt

100,000

Cho thuê đồ Tuần Lộc Hóa trang Noel.

Size: XXL 40kg – 80kg.

Màu hiện có: Đỏ và nâu.

 

Thuê đồ: 0909717977 - Đặt may: 0902992220