Hiển thị tất cả 4 kết quả

Một số mẫu trang phục dân tộc Thái hay được dùng diễn văn nghệ – chụp ảnh – giao lưu

Trang phục dân tộc Thái

 Dân tộc Thái chia thành 2 nhóm chính là Thái Trắng và Thái đen, tuy nhiên trang phục có nhiều nét tương đồng.