Showing all 14 results

Đồ dân tộc vùng Tây Nguyên.

Miền Tây Nguyên, hay các khu vực vùng núi miền Trung nước ta hiện đang là nơi sinh sống của khá nhiều dân tộc anh em.

Về cơ bản, trang phục của họ có khá nhiều điểm chung.

Vì vậy, Trang phục DiVit xin giới thiệu một số mẫu trang phục vùng Tây Nguyên thích hợp dùng cho văn nghệ mà chúng tôi đang có như: dân tộc Ede, Sơ đăng, Bana…