Số lượng: 12

Cho thuê trang phục Âu Lạc hóa trang thành nhân vật Mị Châu – Trọng Thủy – Triệu Đà…

May bán sỉ các loại trang phục múa chủ đề con người cổ xưa.

Thuê đồ: 0909 71 79 77 - Đặt may: 0902 99 2220