Đồ Âu Lạc hóa trang Mị Châu

Cho thuê trang phục Âu Lạc hóa trang thành nhân vật Mị Châu – Trọng Thủy – Triệu Đà…

May bán sỉ các loại trang phục múa chủ đề con người cổ xưa.