Hiển thị 1–24 của 118 kết quả

DiVit cung cấp trang phục hóa trang thành các nhân vật.
Các nhân vật cổ tích văn học như Âu Lạc, Vua Hùng, Tấm Cám, Thị Nở, Chí Phèo…
Các nhân vật thần thoại như tiên nữ, Hằng Nga, Thỏ Ngọc, Chú Cuội, Lân.
Và một số trang phục hóa trang khác phục vụ trong các chương trình văn nghệ, Halloween.
Dưới đây là một số mẫu hiện có