Trang phục biểu diễn DiVit trân trọng gửi đến quý khách một số video và hình ảnh của khách hàng biểu diễn với trang phục tại cửa hàng của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ rất vui khi nhận được chia sẽ về video hoặc hình ảnh của quý khách. Xin cảm ơn.

Video: Múa tiếng chày trên sóc Bombo


Video: Múa Hương sen dâng Bác


Video: Múa nón – Đồ bà ba – đồng dao


Click vào ảnh để xem rỏ hơn

Album ảnh các bạn sinh viên duyên dáng với áo dài cách tânđồ dân tộc.