Đồ tứ thân

Giá thuê: 70,000
Giảm còn: 60,000

Thuê đồ: 0909717977 - Đặt may: 0902992220