.product-gallery img.lazy-load, .product-small img.lazy-load, .product-small img[data-lazy-srcset]:not(.lazyloaded){ padding-top: 100%;}

Trang phục tứ thân

Giá thuê:

Thuê đồ diễn: 0909 71 79 77 
Mua đồ diễn: 0902 99 22 20
Thuê đồ: 0909717977 - Đặt may: 0902992220