40,000

Cho thuê balo con cóc bộ đội Việt Nam biểu diễn văn nghệ

Hình ảnh thật.

  • Giá thuê chung với quần áo bộ đội là 30K/cái trong 3 ngày.
  • Chỉ thuê balo không thuê quần áo: 40k/cái trong 3 ngày
Thuê đồ: 0909 71 79 77 - Đặt may: 0902 99 2220