Liên hệ đặt may tại xưởng may DiVit số Zalo 0902 99 2220

Đồ Âu Cơ bé gái 3 – 8 tuổi

Đồ Âu Cơ bé gái 3 – 8 tuổi

Số lượng có sẵn:

BÉ Gái 20 bộ. Trong đó 10 bộ size 3 – 5 tuổi. 10 bộ size 5 – 8 tuổi

BÉ Trai 20 bộ. Trong đó 10 bộ size 3 – 5 tuổi. 10 bộ size 5 – 8 tuổi

Thuê đồ: 0909 71 79 77 - Đặt may: 0902 99 2220