Váy đụp yếm ngắn

Giá thuê: 60,000
Giảm còn: 50,000

Thuê đồ: 0909717977 - Đặt may: 0902992220