Cho thuê đầm múa kim tuyến trắng

Cho thuê đầm múa kim tuyến trắng, đầm múa kim sa nhiều màu dung để múa trong các chương trình biểu diễn văn nghệ, ca múa nhạc…

Thuê đồ: 0909717977 - Đặt may: 0902992220