Trang phục thần tài

Một số loại trang phục hóa trang thành các nhân vật cổ trang, thần thoại, hay cung đình mà chúng tôi hiện đang kinh doanh như: Trang phục hóa trang Vua Quan, Trang phục lính lệ, Trang phục hóa trang Ngọc Hoàng, Quần áo Nam tào Bắc Đẩu, Đồ hóa trang Thiên Lôi, Trang phục Thần Tài, Thổ Địa, Táo quân, Diêm Vương, Trang phục tướng Quân văn võ.

Thuê đồ: 0909717977 - Đặt may: 0902992220