Đầm múa lụa chủ đề biển đảo

Bộ trang phục múa lụa về biển đảo được cắt may tỉ mĩ, Phun in kim tuyến họa tiết lấy cảm hứng từ biển và mây trời đất nước Việt Nam.

Thuê đồ: 0909717977 - Đặt may: 0902992220