Cho thuê áo dài tiếp tân, PG, MC

Thuê đồ diễn: 0909 71 79 77
Mua đồ diễn: 0902 99 22 20