Liên hệ đặt may tại xưởng may DiVit số Zalo 0902 99 2220

Áo dài cho Pg

Thuê đồ diễn: 0909 71 79 77
Mua đồ diễn: 0902 99 22 20
Thuê đồ: 0909 71 79 77 - Đặt may: 0902 99 2220