Showing all 17 results

May bán và cho thuê trang phục Âu Lạc

Đồ hóa trang thành Vua Hùng, diễn múa Âu Lạc.

Mãng trang phục truyền thống thời Âu Lạc đang được chúng tôi cho thuê với số lượng lớn.

Nó phù hợp với các chương trình biểu diễn văn nghệ như:

Dòng máu Lạc Hồng, Lời Ru Âu Lạc, các chương tình về Vua Hùng dịp dỗ tổ, hay các chương trình về Sơn Tinh, Thủy Tinh, Mỵ Nương…