Hiển thị 1–16 trong 68 kết quả

DiVit cung cấp trang phục hóa trang thành các nhân vật.

  • Các nhân vật cổ tích văn học như Âu Lạc, Vua Hùng, Tấm Cám, Thị Nở, Chí Phèo…
  • Các nhân vật thần thoại như tiên nữ, Hằng Nga, Thỏ Ngọc, Chú Cuội, Lân.
  • Và một số trang phục hóa trang khác phục vụ trong các chương trình văn nghệ, Halloween.

Dưới đây là một số mẫu hiện có