Trang phục dân tộc Dao

Trang phục dân tộc Dao

Dân Tộc dao sinh sống chủ yếu vùng Tây Bắc nước ta, hiện tại chúng tôi đang nhận may sỉ trang phục dân tộc này.